Säkerhetsmeddelande för desinficering av S, Inspire & Respire  andningsventiler

 

Interspiro specifierade initialt en desinficeringsmetod med alkohol (dokumentnummer 55203 och 55205). Vi har fortsatt att testa och utvärdera olika metoder för att deaktivera Coronavirus. En ny, enklare metod med värme har nu införts. Följ denna länk för information om den nya metoden.


Med omdelbar verkan ska metoden med alkohol inte längre användas för att desinficera andningsventiler av typen S, Inspire and Respire.


Desinficeringsinstruktionerna med alkohol instruerade att behålla andningsventilen monterad under desinficeringsproceduren, detta för att göra proceduren enkel att utföra och implementera. Detta gjorde torkningen av de interna delarna svårare och exponerade dom för förhöjda nivåer av fuktighet under längre tidsperioder.

Under vissa omständigheter har det visats sig att fukt inuti andningsventilen inte torkar ut ordentligt och kan leda till ändrade egenskaper hos vissa material. Av detta skäl har vi beslutat att dra tillbaka desinficeringsinstruktionerna med alkohol.


För att säkerställa att andningsventiler som har desinficerats med alkohol är OK att använda måste ett kort användartest utföras.

Detta test måste utföras innan nästa användning av andningsventilen. Det måste utföras även om andningsventilen har använts och/eller testats efter att desinficeringen utfördes.

  1. Säkerställ att andningsventilen är helt torr.
  2. Montera andningsventilen i ansiktsmasken.
  3. Anslut andningsventilen och masken till en andningsapparat som har flaskventilen stängd.
  4. Ta på ansiktsmasken och säkerställ att den tätar mot ansiktet.
  5. Stäng friskluftsluckan om sådan finns.
  6. Andas ner tills masken sugs in mot ansiktet och håll andan i 5 sekunder.
  7. Andningsventilen är OK om masken forsätter att sugas in mot ansiktet under dessa 5 sekunder. 
  8. Om läckage förekommer, lämna andningsventilen till en servicetekniker för att bli demonterad så att interna delar, inklusive membranet, kan kontrolleras. Vid behov, kontakta din Interspiro-representant för rådgivning.
Ventilbild

Logo Logo Logo Logo Logo

Godkänn cookies från den här webbplatsen

Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Genom att klicka på ”Godkänn” samtycker du till vår integritetspolicy och cookiepolicy.