Effektiv rengöring och desinfektion

Med rätt kunskap och bra rutiner går det att få en säker och effektiv rengöring och desinficering. Tillsammans med våra Easy Clean-produkter och våra rengöringsmedel får du en unik rengöringsprocess med perfekt resultat varje gång.

Rengöringsprocess

Andningsapparater är uppbyggda av många olika material inklusive plaster, olika sorters gummi och kompositer. Vissa delar är målade eller lackerade eller ytbehandlade på annat sätt. En del av materialen är känsliga för rengöringstemperaturer över 60 C och vissa är känsliga för de rengörande ämnen som finns i många konventionella tvättmedel och avfettningsmedel. Konventionella tvättmedel är inte heller utvecklade och optimerade för att ta bort sot.

För att kunna uppnå bästa möjliga resultat är det av största vikt att alla parametrar som har betydelse för rengöringseffekten, såsom typ och halt av rengöringsmedel (kemi), rengöringstemperatur, tid och mekanisk bearbetning optimeras så långt det är möjligt, utan att leda till skador på materialen i andningsapparaterna.

Följande saker är viktiga att tänkta på vid rengöring av andningsapparaten:

• Förbered andningsapparaten för rengöring

• Använd rätt tvättprogram/rengöringsmetod

• Använd rätt vattentemperatur

• Använd rätt dosering/doseringsutrustning

• Använd rätt rengöringsmedel

• Rengör varje komponent på rätt sätt (t.ex. elektronik)

 

Tvättparametrar

Generellt är det så att om en parameter förändras så kan möjlighet finnas att uppnå samma rengöringsresultat genom att förändra en annan – exempelvis kan en kortare tvättid kompenseras med ökad dosering.

Rengöring av andningsapparat

i industriell diskmaskin

 

För bästa resultat använd rätt kombination av temperatur, tvättid och dosering.

Placera andningsapparaten rätt i maskinen. Hur andningsapparaten bör placeras för bästa rengöringsresultat beror till stor del på hur den automatiska tvättanläggningens spolmunstycken är placerade. Oavsett maskinkonfiguration bör man alltid sträva efter att minimera så kallade spolskuggor, det vill säga placera andningsapparaten på så sätt att maskinens spolmunstycken kommer åt att spola hela apparaten.

Vi rekommenderar använding av separat tvättflaska 0.35 L för att uppnå bästa möjliga tvättresultat och undvika att sot och smuts finns kvar mellan ordinarie flaskpaket/flaska och bärstället.

Se till att utrustningen inte för med sig rester av skummande medel in i maskinen (skölj utrustningen och/eller använd skumdämparen PPE Decon Defoamer).

Rengöring av andningsmask

i tvättmaskin

 

Problemet med att rengöra ansiktsmasker i diskmaskiner är att smutsigt, sotigt tvättvatten hamnar på maskens insida och att rester av sot blir kvar och torkar in. På grund av andningsmaskernas utformning med många skrymslen, vrår och springor är det inte i praktiken möjligt att i en diskmaskin skölja ur allt tvättvatten från maskernas insidor. Om inte andningsmaskerna sköljs ur manuellt mycket noggrant direkt efter diskning i maskin kommer kvarvarande sotigt tvättvatten att avdunsta och bilda sot- och smutsavlagringar på maskens insida. Beläggningar av sot som finns på andningsmaskens insida ligger nära munnen och andningsvägarna och kommer i kontakt med huden vilket utgör en exponeringsrisk för många hälsoskadliga och cancerogena ämnen som kan finns i sot från bränder.

Mot bakgrund av detta har vi utvecklat ett nytt flytande tvättmedel, en ny typ av skyddande tvättpåse och nya tvättprogram speciellt framtagna för tvätt av andningsmasker i tvättmaskin. Tvättmedlet är optimerat för att tvätta bort sot och annan smuts från andningsmasker utan att skada materialen. Tvättmedlet innehåller speciella tillsatser som kapslar in borttvättade sotpartiklar och tillsatser som motverkar återsmutsning vilket underlättar efterföljande rengöring. Tvättpåsarna i mjukt miljögodkänt mikrofibermaterial ger utöver mekaniskt skydd för andningsmaskerna även en effektiv men skonsam mekanisk bearbetning av andningsmaskernas ytor, vilket avsevärt förbättrar rengöringsresultatet.

 

Uppdaterad desinficeringsinstruktion

Uppdaterat innehåll 2020-07-14

 

På grund av situationen med Coronavirus har Interspiro uppdaterat och kompletterat instruktionerna för desinficering av ansiktsmasker och andningsventiler.

Personlig mask och andningsventil
Det bästa sättet att eliminera smittspridning är att ha personliga ansiktsmasker och andningsventiler som inte används av andra personer. Vi rekommenderar enskild användning av utrustning i alla fall där det är möjligt.

Mask och andningsventiler som används av flera olika personer
I de fall där flera olika personer delar ansiktsmask och andningsventil så är det viktigt att genomföra desinficering efter varje användning, om det finns risk för Coronainfektion (Covid-19).

 

Desinficeringsinstruktioner


Ansiktsmasker

Normal tvätt i 15 minuter med fettlösande rengöringsmedel är tillräckligt för att deaktivera viruset. Sänk ner hela ansiktsmasken i 15 minuter. Följ instruktioner i användarmanualer, tvättplanscher och instruktioner för rengöringsmedlet. 

Interspiro rekommenderar användning av våra rengöringsmedel PPE Decon Cleaner / PPE Decon Detergent.

Andningsventiler av typen S, Inspire and Respire

Baserat på flera studier, t.ex. “Lancet Microbe 2020 report”, deaktiveras Coronaviruset (Covid-19) av värme.

För att deaktivera Coronaviruset används en ugn eller torkskåp som kan ställas in på 55-70°.

  1. Sätt ugnen eller torkskåpet på 55-70°C. Tiden som behövs för att deaktivera viruset beror på temperaturen:

Temp.
(°C)

Tid 
(minuter)

55

120

60

60

65

40

70

30

Höga temperaturer gör att materialet skadas och åldras fortare. Om möjligt, rekommenderar vi använda en temperatur på maximalt 60 °C. 

Obs!
Värmejusteringen i torkskåp och ugnar är inte alltid tillförlitlig. Använd en separat termometer för att kontrollera värmen i torkskåpet/ugnen innan användning.

  1. Vänta tills den valda temperaturen har uppnåtts.
  2. Placera andningsventilen (utan ansiktsmask) i ugnen eller torkskåpet.
  3. Lämna andningsventilen under den tid som anges i tabellen ovan.

 

Tester i Interspiros laboratorium har visat att de ingående delarna i ansiktsmasker och andningsventiler inte påverkas under kortvarig användning av denna metod, om instruktionerna ovan följs. Dock kan vi inte garantera att utrustningen inte påverkas under långvarig användning av denna metod. Användaren behöver därför vara medveten om att förändrade instruktioner angående desinfektion kan komma att publiceras senare. 

 

Andningsventiler av typen Divator och Spiromatic

Andningsventilerna desinficeras med samma procedur som beskrivs för ansiktsmasker ovan. 

Interspiro rekommenderar användning av våra rengöringsmedel PPE Decon Cleaner / PPE Decon Detergent.

 

Sluta desinficera ansiktsmasker och andingsventiler med alkohol!


Observera att de tidigare beskrivna metoderna att desinciera ansiktsmasker och andningsventiler med alhokol inte längre ska användas. De tidigare instruktionerna har ersatts av dessa nya instruktioner.


Om du har desinficerat andningsventiler av typen S, Inspire och Respire med alhohol, följ denna länk för ett viktigt säkerhetsmeddelande.

 

 

Mer information om tvättresultat

Det är inte möjligt att se eller avgöra förekomsten av hälsoskadliga ämnen på ytor som utsatts för brandrök och brandgaser. Mot bakgrund av detta har ett opartiskt ackrediterat laboratorieföretag anlitats för att mäta halten av ett antal hälsoskadliga ämnen på ett andningsapparater innan och efter rengöring. Syftet med analyserna har varit att undersöka rengöringsmetodens och medlets effektivitet för avlägsnande av ett antal hälsoskadliga och cancerogena ämnen, utöver visuellt synbar smuts.

Rapport PPE Decon Textile Protector

Rapport PPE Decon Textile Protector

I den här labbrapporten kan du läsa mer om effekten av att tvätta larmställ i tvättmaskin.

 

Läs mer
Rapport PPE Decon Cleaner

Rapport PPE Decon Cleaner

I den här labbrapporten kan du läsa mer om effekten av att tvätta andningsapparater i diskmaskin.

Läs mer
Rapport PPE Decon Detergent

Rapport PPE Decon Detergent

I den här labbrapporten kan du läsa mer om effekten av att tvätta masker i tvättmaskin.

 

Läs mer

Logo Logo Logo Logo Logo

Godkänn cookies från den här webbplatsen

Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Genom att klicka på ”Godkänn” samtycker du till vår integritetspolicy och cookiepolicy.