BA & Mask Decon - Revolutionerande rengöringsmedel

Våra nya rengöringsmedel är speciellt utvecklade för rengöring av andningsapparater. Tillsammans med våra Easy Clean-produkter och en ny unik rengöringsprocess blir resultatet perfekt varje gång.

BA & Mask Decon

Effektiva och skonsamma rengöringsmedel

 

Det finns fyra parametrar som är avgörande för tvättresultatet:

1. Typ och koncentration av rengöringsmedel
2. Temperatur
3. Tid
4. Mekanisk bearbetning

Generellt sett kan dessa parametrar ersätta varandra, till exempel räcker det med kortare rengöringstid för ett effektivt rengöringsmedel. Sot är svårt att få bort utan mekanisk bearbetning, därför är de andra parametrarna, såsom tid, temperatur, vattentryck och rengöring, viktiga för att uppnå ett bra resultat utan att skada materialen i utrustningen.

Vår tvättprocess innefattar inte bara själva rengöringsmedlen, utan hela processen med optimerade tider, temperaturer och metoder.

Egenskaper

 

1. Speciellt utvecklat för effektiv rengöring av andningsapparater 2. Löser upp och tar bort sot, olja, fett och annan smuts 3. Skadar ej utrustningen vid korrekt användning 4. Tillsatser som binder sotpartiklar 5. Ingående ämnen är snabbt biologiskt nedbrytbara 

Mer information om tvättresultat


Det är inte möjligt att se eller avgöra förekomsten av hälsoskadliga ämnen på ytor som utsatts för brandrök och brandgaser. Mot bakgrund av detta har ett opartiskt ackrediterat laboratorieföretag anlitats för att mäta halten av ett antal hälsoskadliga ämnen på ett andningsapparater innan och efter rengöring. Syftet med analyserna har varit att undersöka rengöringsmetodens och medlets effektivitet för avlägsnande av ett antal hälsoskadliga och cancerogena ämnen, utöver visuellt synbar smuts.

Rapport BA Decon

I den här labbrapporten kan du läsa mer om effekten av att tvätta andningsapparater i diskmaskin.

Mer info

Rapport Mask Decon

I den här labbrapporten kan du läsa mer om effekten av att tvätta masker i tvättmaskin.

Mer info

Logo Logo Logo Logo Logo

Godkänn cookies från den här webbplatsen

This website uses cookies to improve your experience on the site.