Effektiv rengöring och desinfektion

Med rätt kunskap och bra rutiner går det att få en säker och effektiv rengöring och desinficering. Tillsammans med våra Easy Clean-produkter och våra rengöringsmedel får du en unik rengöringsprocess med perfekt resultat varje gång.

Rengöringsprocess

Andningsapparater är uppbyggda av många olika material inklusive plaster, olika sorters gummi och kompositer. Vissa delar är målade eller lackerade eller ytbehandlade på annat sätt. En del av materialen är känsliga för rengöringstemperaturer över 60 C och vissa är känsliga för de rengörande ämnen som finns i många konventionella tvättmedel och avfettningsmedel. Konventionella tvättmedel är inte heller utvecklade och optimerade för att ta bort sot.

För att kunna uppnå bästa möjliga resultat är det av största vikt att alla parametrar som har betydelse för rengöringseffekten, såsom typ och halt av rengöringsmedel (kemi), rengöringstemperatur, tid och mekanisk bearbetning optimeras så långt det är möjligt, utan att leda till skador på materialen i andningsapparaterna.

Följande saker är viktiga att tänkta på vid rengöring av andningsapparaten:

• Förbered andningsapparaten för rengöring

• Använd rätt tvättprogram/rengöringsmetod

• Använd rätt vattentemperatur

• Använd rätt dosering/doseringsutrustning

• Använd rätt rengöringsmedel

• Rengör varje komponent på rätt sätt (t.ex. elektronik)

 

Tvättparametrar

Generellt är det så att om en parameter förändras så kan möjlighet finnas att uppnå samma rengöringsresultat genom att förändra en annan – exempelvis kan en kortare tvättid kompenseras med ökad dosering.

Rengöringsmetoder

1. Manuell rengöring av andningsapparat

2. Manuell rengöring av mask och Brandhjälm F300 med desinficeringssteg som tillval

3. Rengöring av andningsapparat och flaska i industriell diskmaskin

4. Rengöring av mask i tvättmaskin med desinficeringssteg som tillval

5. Rengöring av larmställ i tvättmaskin

Vi har samlat all information om rengöring i vår eLearning. Där hittar du enklar instruktioner som guidera dig igenom dessa metoder och vilka rengöringsmedel och tillbehör som ska användas. Där hittar du också våra tvättplanscher, processguide, länk till MSDS - Säkerhetsdatablad samt labbrapporterna om tvättresultat.

 

Tvättresultat

Det är inte möjligt att se eller avgöra förekomsten av hälsoskadliga ämnen på ytor som utsatts för brandrök och brandgaser. Mot bakgrund av detta har ett opartiskt ackrediterat laboratorieföretag anlitats för att mäta halten av ett antal hälsoskadliga ämnen på andningsapparater innan och efter rengöring. Syftet med analyserna har varit att undersöka rengöringsmetodens och medlets effektivitet för avlägsnande av ett antal hälsoskadliga och cancerogena ämnen, utöver visuellt synbar smuts.

Rapport PPE Decon Textile Protector

Rapport PPE Decon Textile Protector

I den här labbrapporten kan du läsa mer om effekten av att tvätta larmställ i tvättmaskin.

 

Läs mer
Rapport PPE Decon Cleaner

Rapport PPE Decon Cleaner

I den här labbrapporten kan du läsa mer om effekten av att tvätta andningsapparater i diskmaskin.

Läs mer
Rapport PPE Decon Detergent

Rapport PPE Decon Detergent

I den här labbrapporten kan du läsa mer om effekten av att tvätta masker i tvättmaskin.

 

Läs mer

Logo Logo Logo Logo Logo

Godkänn cookies från den här webbplatsen

Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Genom att klicka på ”Godkänn” samtycker du till vår integritetspolicy och cookiepolicy.