Effektiv rengöring och desinfektion

Med rätt kunskap och bra rutiner går det att få en säker och effektiv rengöring och desinficering. Tillsammans med våra Easy Clean-produkter och våra rengöringsmedel får du en unik rengöringsprocess med perfekt resultat varje gång.

På denna sida hittar du information om rengöring, desinfektion och dekontaminering av vår andningsapparat samt information om våra rengörings- och desinfektionsmedel. Sidan är uppdelad i följande avsnitt:

1. Rengöringsprocess
2. Manuell rengöring av andningsapparat
3. Manuell desinfektion av andningsapparat
4. Rengöring av andningsapparat i industriell diskmaskin
5. Rengöring av andningsmask i tvättmaskin
 

 

1. Rengöringsprocess

Andningsapparater är uppbyggda av många olika material inklusive plaster, olika sorters gummi och kompositer. Vissa delar är målade eller lackerade eller ytbehandlade på annat sätt. En del av materialen är känsliga för rengöringstemperaturer över 60 C och vissa är känsliga för de rengörande ämnen som finns i många konventionella tvättmedel och avfettningsmedel. Konventionella tvättmedel är inte heller utvecklade och optimerade för att ta bort sot.

För att kunna uppnå bästa möjliga resultat är det av största vikt att alla parametrar som har betydelse för rengöringseffekten, såsom typ och halt av rengöringsmedel (kemi), rengöringstemperatur, tid och mekanisk bearbetning optimeras så långt det är möjligt, utan att leda till skador på materialen i andningsapparaterna.

Följande saker är viktiga att tänkta på vid rengöring av andningsapparaten:

• Förbered andningsapparaten för rengöring

• Använd rätt tvättprogram/rengöringsmetod

• Använd rätt vattentemperatur

• Använd rätt dosering/doseringsutrustning

• Använd rätt rengöringsmedel

• Rengör varje komponent på rätt sätt (t.ex. elektronik)

 

Tvättparametrar

Generellt är det så att om en parameter förändras så kan möjlighet finnas att uppnå samma rengöringsresultat genom att förändra en annan – exempelvis kan en kortare tvättid kompenseras med ökad dosering.

2. Manuell rengöring

av andningsapparat

 

Andningsapparatsystemet, bestående av andningsapparat, andningsanslutning (reglerventil och andningsmask) och andningsluftflaskan, kan lätt och enkelt rengöras manuellt med rengöringsmedel från Interspiro. Klicka på länken nedan för att få mer information om detta rengöringsmedel.

 

Rengöringsmedel

* PPE Decon Cleaner

3. Manuell desinfektion

av andningsventil

 

Detta avsnitt beskriver utökad desinfektion av andningsventilen. Implementeringen av desinfektionsprocedurer kan påverkas av din organisations riktlinjer och därmed avvika från den process som visas här. 

Med denna metod sänks andningsventilen ned i desinfektionslösningen, rätt exponeringstiden måste säkerställas. Den sköljs sedan med med rent vatten och torkas slutligen. Desinfektionsmedlet är effektivt mot bakterier såväl som virus, inklusive coronavirus.

Observera att instruktionerna skiljer sig åt för olika varianter av andningsventiler. Du hittar denna information genom att klicka på länken för desinficeringsmedlet nedan.


Desinficeringsmedel

* PPE Decon Disinfectant (kommer snart)

4. Rengöring av andningsapparat

i industriell diskmaskin

 

För bästa resultat använd rätt kombination av temperatur, tvättid och dosering.

Placera andningsapparaten rätt i maskinen. Hur andningsapparaten bör placeras för bästa rengöringsresultat beror till stor del på hur den automatiska tvättanläggningens spolmunstycken är placerade. Oavsett maskinkonfiguration bör man alltid sträva efter att minimera så kallade spolskuggor, det vill säga placera andningsapparaten på så sätt att maskinens spolmunstycken kommer åt att spola hela apparaten.

Vi rekommenderar använding av separat tvättflaska 0.35 L för att uppnå bästa möjliga tvättresultat och undvika att sot och smuts finns kvar mellan ordinarie flaskpaket/flaska och bärstället.

Se till att utrustningen inte för med sig rester av skummande medel in i maskinen (skölj utrustningen och/eller använd skumdämparen PPE Decon Defoamer).

Rengöringsmedel

* PPE Decon Cleaner
* PPE Decon Defoamer

5. Rengöring av andningsmask

i tvättmaskin

 

Problemet med att rengöra ansiktsmasker i diskmaskiner är att smutsigt, sotigt tvättvatten hamnar på maskens insida och att rester av sot blir kvar och torkar in. På grund av andningsmaskernas utformning med många skrymslen, vrår och springor är det inte i praktiken möjligt att i en diskmaskin skölja ur allt tvättvatten från maskernas insidor. Om inte andningsmaskerna sköljs ur manuellt mycket noggrant direkt efter diskning i maskin kommer kvarvarande sotigt tvättvatten att avdunsta och bilda sot- och smutsavlagringar på maskens insida. Beläggningar av sot som finns på andningsmaskens insida ligger nära munnen och andningsvägarna och kommer i kontakt med huden vilket utgör en exponeringsrisk för många hälsoskadliga och cancerogena ämnen som kan finns i sot från bränder.

Mot bakgrund av detta har vi utvecklat ett nytt flytande tvättmedel, en ny typ av skyddande tvättpåse och nya tvättprogram speciellt framtagna för tvätt av andningsmasker i tvättmaskin. Tvättmedlet är optimerat för att tvätta bort sot och annan smuts från andningsmasker utan att skada materialen. Tvättmedlet innehåller speciella tillsatser som kapslar in borttvättade sotpartiklar och tillsatser som motverkar återsmutsning vilket underlättar efterföljande rengöring. Tvättpåsarna i mjukt miljögodkänt mikrofibermaterial ger utöver mekaniskt skydd för andningsmaskerna även en effektiv men skonsam mekanisk bearbetning av andningsmaskernas ytor, vilket avsevärt förbättrar rengöringsresultatet.

Genom att dosera desinficeringsmedlet PPE Decon Disinfectant i tvättmaskinen blir maskerna också desinficerade under tvättprocessen.

Rengöringsmedel och desinficeringsmedel

* PPE Decon Detergent
* PPE Decon Disinfectant (kommer snart)

Mer information om tvättresultat

Det är inte möjligt att se eller avgöra förekomsten av hälsoskadliga ämnen på ytor som utsatts för brandrök och brandgaser. Mot bakgrund av detta har ett opartiskt ackrediterat laboratorieföretag anlitats för att mäta halten av ett antal hälsoskadliga ämnen på andningsapparater innan och efter rengöring. Syftet med analyserna har varit att undersöka rengöringsmetodens och medlets effektivitet för avlägsnande av ett antal hälsoskadliga och cancerogena ämnen, utöver visuellt synbar smuts.

Rapport PPE Decon Textile Protector

Rapport PPE Decon Textile Protector

I den här labbrapporten kan du läsa mer om effekten av att tvätta larmställ i tvättmaskin.

 

Läs mer
Rapport PPE Decon Cleaner

Rapport PPE Decon Cleaner

I den här labbrapporten kan du läsa mer om effekten av att tvätta andningsapparater i diskmaskin.

Läs mer
Rapport PPE Decon Detergent

Rapport PPE Decon Detergent

I den här labbrapporten kan du läsa mer om effekten av att tvätta masker i tvättmaskin.

 

Läs mer

Logo Logo Logo Logo Logo

Godkänn cookies från den här webbplatsen

Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Genom att klicka på ”Godkänn” samtycker du till vår integritetspolicy och cookiepolicy.