På en brandplats är själva branden, giftig rök och risken för ras långt ifrån de enda farorna. Idag vet vi att cancerogener från branden kontaminerar utryckningsutrustning och andningsapparater. Detta resulterar i att tusentals brandmän diagnostiseras med cancer varje år. Faktum är att cancer orsakade 70 % av alla arbetsrelaterade dödsfall bland professionella brandmän under 2016. 

Så vad kan vi göra för att skydda dem som skyddar andra? Svaret är: Mycket. Medvetenheten om cancer ökar och ju mer vi vet desto mer kan vi göra. På Interspiro har rengöring av utrustning haft hög prioritet under mer än 7 år och vår Incurve-serie är världens mest rengöringsbara andningsapparater. Tillsammans kommer vi att besegra arbetsrelaterad cancer i brandkårerna.

bild på tjej

Fakta & statistik


• Brandmän har 14 % högre risk att dö av cancer än den genomsnittliga befolkningen (USA)

• Brandmän har 102 % förhöjd risk att få testikelcancer

• Barn till brandmän har oftare medfödda hjärtfel

• Vid sidan om cancer är det troligare att brandmän drabbas av infertilitet och utvecklar astma, allergi och  hjärt-kärlsjukdomar

5 enkla steg att minska risken

5 enkla steg att minska risken

Ren utrustning räddar liv. Ladda ner vår grundläggande guide om säker rengöring hos brandkårer.

Ladda ner PDF

Friska Brandmän - Skellefteå-modellen


Den här videon visar Friska Brandmän - Skellefteå-modellen. Denna modell minskar brandmännens exponering för giftiga ämnen som finns i förbränningsprodukter. Skellefteå-modellen bygger på forskning, erfarenhet och enkelhet. Modellen visar enkla metoder för att konvertera skadliga vanor till goda vanor i arbetsmiljön 
och därmed minska risken för arbetsrelaterade sjukdomar.

 

 

Lär dig mer


Här är några användbara länkar där du kan läsa mer om cancer i brandkåren och förebyggande arbete.

Friska brandmän

Friska brandmän är ett samarbetsprojekt med syfte att förebygga yrkesrelaterad ohälsa bland brandmän. 

http://www.xn--friskabrandmn-mfb.nu/

 

National Fire Protection Association

Lär dig mer om kontaminering av PPE (personlig skyddsutrustning) och How Clean is Clean-projektet.

https://www.nfpa.org/ppecleaning

Fire Fighter Cancer Cohort Study

På FFCCS finner du forskning, presentationer, projekt och mycket mer.

https://www.ffccs.org/presentations

 


 

 


 

Logo Logo Logo Logo Logo

Godkänn cookies från den här webbplatsen

This website uses cookies to improve your experience on the site.