Uppdaterat innehåll 2020-07-14
 

Uppdaterad desinficeringsinstruktion

 

På grund av situationen med Coronavirus har Interspiro uppdaterat och kompletterat instruktionerna för desinficering av ansiktsmasker och andningsventiler.

Personlig mask och andningsventil
Det bästa sättet att eliminera smittspridning är att ha personliga ansiktsmasker och andningsventiler som inte används av andra personer. Vi rekommenderar enskild användning av utrustning i alla fall där det är möjligt.

Mask och andningsventiler som används av flera olika personer
I de fall där flera olika personer delar ansiktsmask och andningsventil så är det viktigt att genomföra desinficering efter varje användning, om det finns risk för Coronainfektion (Covid-19).

 

Desinficeringsinstruktioner


Ansiktsmasker

Normal tvätt i 15 minuter med fettlösande rengöringsmedel är tillräckligt för att deaktivera viruset. Sänk ner hela ansiktsmasken i 15 minuter. Följ instruktioner i användarmanualer, tvättplanscher och instruktioner för rengöringsmedlet. 

Interspiro rekommenderar användning av våra rengöringsmedel BA Decon / Mask Decon.

Andningsventiler av typen S, Inspire and Respire

Baserat på flera studier, t.ex. “Lancet Microbe 2020 report”, deaktiveras Coronaviruset (Covid-19) av värme.

För att deaktivera Coronaviruset används en ugn eller torkskåp som kan ställas in på 55-70°.

  1. Sätt ugnen eller torkskåpet på 55-70°C. Tiden som behövs för att deaktivera viruset beror på temperaturen:

Temp.
(°C)

Tid 
(minuter)

55

120

60

60

65

40

70

30

Höga temperaturer gör att materialet skadas och åldras fortare. Om möjligt, rekommenderar vi använda en temperatur på maximalt 60 °C. 

Obs!
Värmejusteringen i torkskåp och ugnar är inte alltid tillförlitlig. Använd en separat termometer för att kontrollera värmen i torkskåpet/ugnen innan användning.

  1. Vänta tills den valda temperaturen har uppnåtts.
  2. Placera andningsventilen (utan ansiktsmask) i ugnen eller torkskåpet.
  3. Lämna andningsventilen under den tid som anges i tabellen ovan.

 

Tester i Interspiros laboratorium har visat att de ingående delarna i ansiktsmasker och andningsventiler inte påverkas under kortvarig användning av denna metod, om instruktionerna ovan följs. Dock kan vi inte garantera att utrustningen inte påverkas under långvarig användning av denna metod. Användaren behöver därför vara medveten om att förändrade instruktioner angående desinfektion kan komma att publiceras senare. 

 

Andningsventiler av typen Divator och Spiromatic

Andningsventilerna desinficeras med samma procedur som beskrivs för ansiktsmasker ovan. 

Interspiro rekommenderar användning av våra rengöringsmedel BA Decon / Mask Decon.

 

Sluta desinficera ansiktsmasker och andingsventiler med alkohol!


Observera att de tidigare beskrivna metoderna att desinciera ansiktsmasker och andningsventiler med alhokol inte längre ska användas. De tidigare instruktionerna har ersatts av dessa nya instruktioner.


Om du har desinficerat andningsventiler av typen S, Inspire och Respire med alhohol, följ denna länk för ett viktigt säkerhetsmeddelande.

Logo Logo Logo Logo Logo

Godkänn cookies från den här webbplatsen

This website uses cookies to improve your experience on the site.