Uppdaterade instruktioner för desinficering

 

Med anledning av situationen med Coronavirus har Interspiro uppdaterat och kompletterat våra instruktioner kring desinficering av masker och andningsventiler.

 

Personlig mask och andningsventil

Det bästa sättet att eliminera smittspridning är att använda personliga andningsmasker och andningsventiler som inte delas av olika användare. Vi rekommenderar att man använder utrustning på detta sätt i alla fall där detta är möjligt.

 

Mask och andningsventil som delas av flera användare

I de fall där olika användare delar andningsmask och andningsventil är det viktigt att desinficering utförs efter varje användning, om risk för Coronasmitta (Covid-19) föreligger.

Interspiro har utfört laboratorietester med ett desinficeringsmedel som har bevisad effekt på höljebärande Coronavirus. I enlighet med information från Europeiska Smittskyddsmyndigheten ECDC (European Center for Disease Prevention and Control) ska desinficeringsmedlet innehålla minst 70 procent etanol. [Referens: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/coronavirus-SARS-CoV-2-guidance-environmental-cleaning-non-healthcare-facilities.pdf]

Interspiros desinficeringsmedel innehåller över 70 procent etanol och cirka 10 procent isopropanol (isopropylalkohol). Tester utförda vid Interspiros laboratorium visar att ingående material i andningsmasker och andningsventiler inte på kort sikt påverkas av detta medel om det används enligt instruktionerna nedan. Dock kan vi inte med säkerhet säga att utrustningen förblir opåverkad av användning på lång sikt. Användaren bör därför vara uppmärksam på att ändrade instruktioner kring desinficering kan publiceras längre fram.

För att andningsmaskers och andningsventilers alla delar ska komma i kontakt med desinficeringsvätskan rekommenderar Interspiro att mask och ventil sänks ned i vätskan.

 

Beställningsinformation

Interspiros desinficeringsmedel kräver produktregistrering hos myndigheter i varje land. För närvarande är medlet registrerat i följande länder:

  • Sverige
  • Norge (pågående registrering)
  • Finland (pågående registrering)
  • Danmark (pågående registrering)

 

Artikelnummer                          Beskrivning

34242-10                                       Interspiro Surface Disinfectant, 10 liter

 

Produkten levereras som färdig brukslösning i en 10-litersdunk. Observera att produkten klassificeras som mycket brandfarlig och ska hanteras och förvaras som sådan.

Kontakta din lokala Interspiro-representant för information om tillgänglighet. Om produkten inte finns tillgänglig i ditt land rekommenderar Interspiro att alternativt ytdesinficeringsmedel med 70 till 80 procent etanol och upp till 20 procent isopropanol (isopropylalkohol) används enligt nedanstående instruktionerna. Var uppmärksam på materialskador på utrustningen och kontakta vid behov Interspiro för rådgivning.

Instruktioner för desinfektion


Inspire och S-mask

Mer info

Spiromatic och Divator

Mer info

Respire Filtermask

Mer info

Säkerhetsdatablad


Säkerhetsdatablad

Desinfection

MSDS Interspiro Surface Disinfectant. 2020-03-26. ENG.pdf

EN

243 KB
MSDS Interspiro Surface Disinfectant. 2020-03-26. FIN.pdf

FI

243 KB
MSDS Interspiro Surface Disinfectant. 2020-03-26. FR.pdf

FR

244 KB
MSDS Interspiro Surface Disinfectant. 2020-03-26. HOL.pdf

DU

245 KB
MSDS Interspiro Surface Disinfectant. 2020-03-26. NO.pdf

NO

242 KB
MSDS Interspiro Surface Disinfectant. 2020-03-26. SE.pdf

SE

244 KB
MSDS. Interspiro Surface Disinfectant. 2020-03-25. DK.pdf

DK

243 KB

Logo Logo Logo Logo Logo

Godkänn cookies från den här webbplatsen

Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen.