Varför?

En omständighet som skiljer brandmän från många andra grupper är att brandmännen ofta utsätts för situationer där främmande och obekanta kemiska föreningar förekommer. Kontamineringen av brandmän är både uppenbar och dold. Det borde vara givet att brandmännen själva ska kunna påverka sin utsatthet. De bör kunna inleda sina arbetspass i hela och rena skyddskläder och ha möjlighet till att i alla situationer skydda sina andningsvägar och sin hud. Det bör också finnas möjlighet till maskinell sanering av skyddskläder och övrig utrustning varje gång dessa blivit kontaminerade.

År 2007 fastslog Världshälsoorganisationen (World Health Organization, WHO) sambandet mellan brandmannayrket och olika cancerformer (testikelcancer, prostatacancer och cancer i lymfsystemet). Enligt forskning kan brandmännens hälsorisker till följd av arbetssituationen inte bara leda till cancersjukdomar utan även orsaka andra hälsoproblem, till exempel fertilitetsstörningar, hjärt- och kärlsjukdomar, astma och allergier.

Logo Logo Logo Logo Logo

Godkänn cookies från den här webbplatsen

Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Genom att klicka på ”Godkänn” samtycker du till vår integritetspolicy och cookiepolicy.