Checklista

  • Vilka rutiner finns för att hantera larmställ som kontaminerats/smutsats ner vid larm/övning/utbildning?
  • Transporteras kontaminerade/smutsiga larmställ skilt från personalen?
  • Tvättas och torkas larmställ systematiskt och med korrekt utrustning?
  • Finns det möjlighet att tvätta och torka larmställ separerat från kroppsnära textilier (uniform, underställ, träningskläder, linne, handdukar med mera)?
  • Vilka rutiner finns för att hantera smutsiga/kontaminerade tryckluftsapparater?
  • Transporteras kontaminerade tryckluftsapparater skilt från personalen?
  • Grovsaneras tryckluftsapparater maskinellt/manuellt före fintvätt/testning/återställning?
  • Vilka rutiner finns för att hantera övrigt material och utrustning som kontaminerats/smutsats ner vid larm/övning/utbildning?

Logo Logo Logo Logo Logo

Godkänn cookies från den här webbplatsen

This website uses cookies to improve your experience on the site.