Verktyg

Vid sidan av kunskap, insikt, flöden och rutiner så behövs viss ändamålsenlig utrustning för att åstadkomma en bra och hälsofrämjande arbetsmiljö. Det är viktigt att skapa möjlighet att hantera, tvätta och torka larmställ avskilt från övriga kläder.

 

Tvättmaskin

Tvättmaskinen för larmställ bör vara av rätt kvalitet och ha tillräcklig kapacitet för att undvika undermåligt tvättresultat eller köbildning.

Diskmaskin

En maskin för grovsanering av tryckluftsapparater ska ha hög kapacitet, eftersom det ofta behövs många andningsskydd även vid vardagsbränder. Tvättprogrammen ska vara snabba och effektivt rengöra utrustningen utan att påverka dess funktion eller förkorta dess livslängd. Placera maskinen i nära anslutning till den del av stationen där den använda utrustningen tas in om det är möjligt.

Förvara och transportera använd utrustning i tättslutande fodral

Den smuts som aldrig dras in i ett fordon eller ett rum behöver heller aldrig städas ur. För att enkelt ha kontroll över det som är kontaminerat ska så mycket som möjligt av materialet kapslas in eller på annat sätt förvaras och transporteras inneslutet i väntan på sanering.

Anpassad ventilation

Luftväxlingen måste vara godkänd i de utrymmen på brandstationen där kontaminerat material hanteras och förvaras. Luft som passerar dessa lokaler ska heller inte kunna spridas till angränsande utrymmen.

Logo Logo Logo Logo Logo

Godkänn cookies från den här webbplatsen

Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Genom att klicka på ”Godkänn” samtycker du till vår integritetspolicy och cookiepolicy.