Rutiner och flöden

”Bäst fungerar det som sköter sig självt”. Det är utgångspunkten i Skellefteåmodellen.

Den består av ett antal moment som vart och ett har en speciell funktion. Modellen bygger på ett lagtänkande: ”en för alla, alla för en”.

Arbetet med modellen förutsätter ett individuellt ansvar. Den individ som avviker från de nya arbetsrutinerna kommer att utsätta sig själv och sina kollegor för det som man gemensamt arbetar för att undvika. För att särskilja kontaminerade kläder, material och fordon från det som är rent behövs tydliga och enkla flöden och rutiner. Dessa flöden och rutiner bör dock varken fördröja eller komplicera det vardagliga arbetet.

Erfarenhet visar klart att allt som tar kraft och tid i anspråk eller innehåller ett ökat antal arbetsmoment tenderar att väljas bort. Enkla rutiner som att utföra släckning med vinden i ryggen kan minimera kontamineringen avsevärt. Vid bilbränder och liknande kan ofta övertrycksfläkt användas för att trycka brandgaser bort från släckande personal.

Logo Logo Logo Logo Logo

Godkänn cookies från den här webbplatsen

Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Genom att klicka på ”Godkänn” samtycker du till vår integritetspolicy och cookiepolicy.