Kunskap och insikt

Med kunskap och insikter om den egna situationen blir det uppenbart vilka förändringar och förbättringar som är nödvändiga och då blir dessa lättare att genomföra.

Det har visat sig avgörande för resultatet att så många individer som möjligt har kunskap om hur brandmännen utsätts för farliga ämnen. Samtlig personal i alla personalkategorier på alla nivåer i organisationen ska utbildas.

För att underlätta förändringar av invanda rutiner och beteenden måste alla hjälpas åt.

Logo Logo Logo Logo Logo

Godkänn cookies från den här webbplatsen

This website uses cookies to improve your experience on the site.