Sjöfart

Interspiro erbjuder flyktutrustning och andningsapparater för användning vid sjöfart. Vi har sedan 1948 utvecklat regulatorteknik och andningsskydd för arbete i – och utrymning från – farliga miljöer.

Förbered för det värsta. Använd det bästa.

En brand på ett fartyg kan vara komplicerad och mycket farlig. Den giftiga röken och värmen från lågorna gör snabbt smala passager, branta trappor och trånga utrymmen till potentiella dödsfällor. Och om brand uppstår till havs kanske brand- och räddningstjänster inte är till-gängliga, vilket gör det ändå viktigare att ha nödvändig utrustning ombord.
 
Interspiro har ett brett utbud av produkter med hög prestanda för sjöfart. All personal bör ha på sig eller lätt kunna få tillgång till flyktapparater. Brandmän som arbetar ombord behöver fullständiga SCBA/BA-kit.

 

close
 
 
Interspiro erbjuder en perfekt blandning av högpresterande och lättanvänd utrustning.
 
 
--- ---

Rekommenderade system och produkter


Vi har ett stort utbud av system och produkter som är utvecklade för användning på fartyg.

The Spiroscape™

The Spiroscape™

 

Marknadens enklaste flyktapparat.

Läs mer
M-20.2™

M-20.2™

 

Maximalt skydd, minimalt med förberedelser.

Läs mer
Spiromatic 90U

Spiromatic 90U

 

Spiromatic 90U är en basapparat för användning inom brandkår, industri och sjöfart.

Läs mer
Spiromatic 90USA

Spiromatic 90USA

 

Spiromatic 90USA är en NIOSH-godkänd andningsapparat för industriell och marin användning.

Läs mer
Lång erfarenhet av innovation

Lång erfarenhet av innovation

Interspiro har lämnat ett betydande avtryck i historien om andningsskydd, och våra tekniska milstolpar har ofta blivit branschstandard. Under årens lopp har vi mottagit många utmärkelser för vår utrustnings kvalitet, men vi är mest stolta över det faktum att yrkesmän och yrkeskvinnor världen över varje dag lägger sitt liv i våra händer när de går, springer eller simmar till arbetet.

Läs hela berättelsen

Godkänn cookies från den här webbplatsen

This website uses cookies to improve your experience on the site.