Industri

Interspiro har lång erfarenhet av andningsskydd och erbjuder andningsapparater, flyktapparater och luftförsörjningsutrustning för industriellt brandskydd, underhållsarbete och inspektioner. Vi började ut-veckla regulatorteknik och andningsskydd under 1920-talet och vet vad som krävs för att vara säker i händelse av en nödsituation. 

Skapad för tuffa tag

Bränder i industrianläggningar är bland de farligaste brandmiljöer man kan tänka sig. Den giftiga röken kan snabbt göra smala passager, branta trappor och trånga utrymmen till po-tentiella dödsfällor. De flesta industrier innehåller också betydande mängder brandfarliga produkter, och de gör en brand eller olycka ännu farligare. Och om anläggningen ligger avlägset kan det ta tid att få hjälp från brandbekämpnings- och räddningstjänster.

Interspiro har ett brett utbud av produkter med hög prestanda för industrianvändning. Från luftförsörjningssystem för underhålls- och inspektionspersonal till fullständiga SCBA/BA-kit för brandmän som arbetar på anläggningen. I händelse av en nödsituation bör all personal ha på sig eller lätt kunna få tillgång till flyktapparater.

 
close
 
Eftersom vi behövde både flyktutrustning och andningsskydd för brandbekämpning var Interspiro ett enkelt val.
 
 
--- ---

Rekommenderade system och produkter


Vi har ett stort utbud av system och produkter som är utvecklade för industrianvändning.

Escape

 

Lättanvänd nödutrustning för snabb flykt.

Läs mer

Spiroline Airline system

 

Det har aldrig varit enklare att arbeta under tryck.

Läs mer

SCBA

 

Hållbart skydd med hög prestanda för extrema förhållanden.

Läs mer
Lång erfarenhet av innovation

Lång erfarenhet av innovation

Interspiro har lämnat ett betydande avtryck i historien om andningsskydd, och våra tekniska milstolpar har ofta blivit branschstandard. Under årens lopp har vi mottagit många utmärkelser för vår utrustnings kvalitet, men vi är mest stolta över det faktum att yrkesmän och yrkeskvinnor världen över varje dag lägger sitt liv i våra händer när de går, springer eller simmar till arbetet.

Läs hela berättelsen

Godkänn cookies från den här webbplatsen

This website uses cookies to improve your experience on the site.