close

Information för andra länder:

Berättelsen om Interspiro

Vi har sedan 1920-talet utvecklat andningsskydd för miljöer där det inte går att andas, ovan och under jord. Våra tekniska milstolpar är många och många av dem har blivit branschstandard. Sedan 2003 har vi varit en del av Ocenco-koncernen, en av världsledarna inom andningsskydd.

Från AGA:s första dagar till idag

 

 

1904

Interspiro började sin bana som en del av AGA – en multinationell industrikoncern som grundades 1904 av den svenske Nobelpristagaren Gustaf Dalén. AGA utökade tidigt verksamheten från navigeringshjälpmedel och gas till ett antal relaterade produkter, bland annat regulatorer för att spara på gas i AGA:s fyrar. Dessa regulatorer kom på 1920-talet att användas inom medicinområdet och för andningsskydd.

1948

Andningsventil med inandning och utandning i samma membran.

Ventilen utsätts för samma tryck, vilket reducerar andningsansträngningen genom att tryckskillnaden minskas.

 

 

1954

Tillbakablick på 1954 när det svenska varuhuset NK på Hamngatan i Stockholm beslöt sig för att lansera ett sortiment för tubdykning. Regulatorn konstruerades av Dag Johannisson, en mycket skicklig och innovativ ingenjör hos AGA. Denna regulator har under alla år internt kallats för "tesilen" hos AGA/Interspiro. Detta var definitivt en milstolpe inom dykning. Som du kan se på skyltens rubrik användes namnet "Divator" redan 1954. Dessutom såg badklädesmodet definitivt helt annorlunda ut på den tiden jämfört med idag.

1958

Hydrostatisk viktbalansering av andningsbälgarna.

Genom hydrostatisk balansering elimineras tryckskillnaden mellan lungorna och andningsbälgarna.

1961

Säkerhetstryck.

Med hjälp av erfarenheter från utvecklingen av jaktflygplansapparaten Aviatic och åratals fysiologiska studier utvecklar Interspiro det första systemet med säkerhetstryck. Idag är säkerhetstryck standard världen över.

1963

Imfri ansiktsmask för dykning.

Torr luft blåses mot glasets insida så att det inte immar igen.

1965

Lansering av 300-barstekniken.

En betydande ökning av användningstiden med små flaskor. Genom att använda dubbla flaskor med en gemensam flaskventil förbättras balansen och viktupplevelsen, vilket minskar påfrestningarna. Den längre användningstiden ökar också säkerheten.

1965

AGA:s utrustning för sportdykning används av rymdfärjeräddningsteamet från NASA. Denna utrustning var specialkonstruerad för att man skulle kunna hoppa 15 meter ner från en helikopter för att rädda astronauterna när deras rymdkapsel landade på vatten. Bilden är tagen nära Cape Canaveral Space Center i Florida.

1969

Mekaniskt kontrollerad dykapparat för gasblandningar.

I och med utvecklingen av ACSC har en mekaniskt kontrollerad dykapparat för gasblandningar uppfunnits.

1973

Radiokommunikation införlivas.

För att öka säkerheten införlivar Interspiro en radiokommunikationsenhet i SCBA/BA-kitet. Idag är detta obligatoriskt i många länder.

1973

Reservluftsventil med varning.

Interspiro skapar en reservluftsventil som varnar innan ventilen stängs helt.

1974

Snabbkoppling av extramask.

Utveckling av en extramask med säkerhetstryck och enhet för konstgjord andning som kan snabbkopplas till SCBA/BA-enheten för att hjälpa skadade.

1977

Ventilering av gastäta dräkter.

Komforten och säkerheten förbättras avsevärt när Interspiro börjar använda luft från SCBA/BA-enheten för att ventilera gastäta dräkter.

1981

Aktivering vid första andetaget.

Automatisk aktivering av säkerhetstrycket var en logisk förbättringsåtgärd. Funktionen för aktivering av säkerhetstrycket vid första andetaget säkerställer detta.

1982

Helmasken Divator MKII.

Interspiro introducerar helmasken Divator MKII med låg volym och automatisk aktivering av säkerhetstrycket.

1983

1974 bildades Spiro som en del av AGA:s medicinska division. 1983 koncentrerade AGA sin företagsportfölj. AGA Spiro blev Interspiro och lämnade AGA-koncernen.

 

1991

Helkompositflaskor.

Efter åratals utvecklingsarbete och tester tillsammans med ABB kan Interspiro introducera den första helkompositflaskan för brandbekämpning. Viktminskning, balans och säkerhet är viktiga faktorer under produktutvecklingen. Denna överlägsna kombination ökar flaskans livslängd enormt och idag finns flaskor med obegränsad livslängd (NLL).

1996

Den datoriserade SCBA/BA-enheten Spirotroniq.

I och med lanseringen av Spirotroniq går Interspiro återigen i bräschen för utvecklingen. En dator övervakar utrustningens funktioner och ett självtest utförs varje gång flaskventilen vrids på. I överensstämmelse med Interspiros filosofi är den utformad för att enkelt kunna införliva framtida uppgraderingar och förbättringar.

2002

CBRN.

En INTERSPIRO SCBA/BA-enhet blir först i världen att godkännas enligt NIOSH CBRN – full överensstämmelse med de nya NIOSH-specifikationerna för hantering av kemiska, biologiska och radioaktiva hot.

2003

Interspiro blir en del av Ocenco-koncernen.

2003

Slangdyksystem med högtryck.

Slangdyksystemet DP1 introducerar en slang som är en kombinerad högtrycksluftslang och säkerhetslina. Slangen har mindre vikt och volym jämfört med befintliga slangdyksystem och dykskötaren behöver inte hålla koll på dykdjupet.

2004

Dykning med kompositflaskor med neutral avvägning.

Interspiro fortsätter att bredda kompositflaskornas användningsområde genom att lansera kompositflaskor för dykning. Ett flexibelt viktsystem gör flaskorna neutralt avvägda i vattnet.

2007

Divator MKIII-regulatorenhet.

Ergonomiskt redundant regulatorsystem som är konstruerat så att den primära regulatorn och/eller andningsventilen kan isoleras i händelse av frysning eller annat funktionsfel. Dubbla förstastegsregulatorer integrerade i en och samma enhet ger många fördelar om problem uppstår under dykningen.

2008

IS-MIX halvslutet minröjningssystem.

IS-MIX är otroligt enkelt och snabbt att förbereda och använda. Underhållskostnaderna är mycket låga eftersom den mesta servicen kan göras med få eller inga verktyg. Ansträngningen vid andning minimeras tack vare slangarnas stora diameter och de hydrostatiska balanserade andningsbälgarna. Kitet är neutralt avvägt, vilket gör manövreringen enkel och exakt under dykning.

2013

SpiroCom röstkommunikationssystem.

Den maskmonterade SpiroCom-enheten är unik med sin kombination av handsfree-samtal inom gruppen, inbyggd röstförstärkare och trådlöst radiogränssnitt. Gruppkommunikationfunktionen är en röstaktiverad, full-duplex, kortdistansradio för en grupp av brandmän. För att få aktivera långdistansradion behöver användaren bara trycka på push-to-talk-knappen (PTT) på sidan av SpiroCom-maskenheten.

2015

Incurve.

För att minska risken för långsiktiga hälsoproblem, har vi utvecklat en andningsapparat för alla cylindertyper, Incurve SCBA, med ett absolut minimum av textila delar, vilket gör den mindre känslig för föroreningar samt lättare att rengöra.

Logo Logo Logo Logo