Spiroline MP TRS-enhet

 


Teknisk specifikation
Anslutning : 2 x hona Interspiro eller Euro
Anslutning (2) : 2 x G 5/8
Standard : EN 139
Varning : 45 bar


Produktbeskrivning

Spiroline-systemet lämpar sig för underhålls- och räddningsarbete i trånga utrymmen där det är svårt att komma åt med konventionella andningsapparater. Det ger också ett praktiskt sätt att utföra dekontamineringsarbete och sök- och räddningsaktioner.

Spiroline TRS är ett luftförsörjningssystem som förser användaren med luft under mellanhögt tryck. En mobil, lätthanterlig TRS-enhet (Twin Regulator System) distribuerar luft från luftkällorna genom slangen till användaren. Operatören styr luftflödet med hjälp av manometrar och varningsvisslor och kan byta luftkälla när det behövs.

TRS-enheten har två anslutningar för flaskor/lufttillförsel, båda med tryckregulator, manometer och varningsvissla. Centralblocket har en manometer för mellanhögt tryck och två anslutningar för luftförsörjningsslangar.

Anslutningarna till luftkällorna är lämpliga för både 200 och 300 bar och har avluftningsventiler monterade för att minska trycket. Trycket i den luftkälla som används för tillfället kan avläsas på högtrycksmanometern. När luftkällans tryck minskar till 55 bar aktiveras varningsvisslan och luftkällan måste bytas.

Backventiler förhindrar omvänt flöde när trycket i systemet minskar.

Versioner finns med anslutning av typen "Interspiro" eller "Euro".

Godkänn cookies från den här webbplatsen

This website uses cookies to improve your experience on the site.