Polimask 230 P3

 


Teknisk specifikation
Standard : EN140
Standard (2) : EN143


Produktbeskrivning

EPDM halvmask i en storlek som uppfyller standarden EN140.

Den levereras tillsammans med ett P3-filter som har ett filterhus med sotr mekanisk styrka. Filtret uppfyller EN143 med filtreringsegenskaper väl över minimikraven i standarden. Filtret har en skyddspropp.

Halvmasken kan desinficeras efter användning.

Godkänn cookies från den här webbplatsen

This website uses cookies to improve your experience on the site.